Algemene Gegevens Natuursteen

Marmer

Ontstaan doordat kalksteen (een sediment – afzettingsgesteente) door bewegingen in de aardkorst een metamorfose heeft ondergaan. Dit wordt veroorzaakt doordat de steen gedurende zeer lange tijd aan een enorme druk en hoge temperatuurverschillen heeft blootgestaan.

Travertin

Een sedimentgesteente, ontstaan uit kalkrijk water, waardoor kalkafzetting op de bodem plaatsvond. Door afgestorven, vergane plantendelen, zijn gaatjes in het materiaal achtergebleven.

Leisteen

Een sedimentgesteente, ontstaan door afzetting in zee van door rivieren aangevoerd puin en slib uit door verwering afgebroken gesteenten en organisch materiaal.

 Kwartsiet

Een metamorf gesteente, ontstaan doordat het sediment-gesteente zandsteen gedurende een zeer lange tijd een metamorfose heeft ondergaan die veroorzaakt werd door een enorme druk en grote temperatuursverschillen bij de vorming van de bergen.

Graniet

Een dieptegesteente, ontstaan uit magma, dat geleidelijk is af-gekoeld en onder grote, contante druk is gevormd. Door toedoen van verschillende mineralen is een grote verscheidenheid ontstaan in uitstraling en kunnen granieten uiterlijk sterk in kleur en structuur verschillen.

Basalt

Een uitvloeiingsgesteente, ontstaan door uitvloeiing van magma (lava) dat in contact is gekomen met de buitenwereld en ver-volgens snel is afgekoeld en verhard. Het uiterlijk en de samenstelling zijn meestal zeer gelijkmatig.

Winning

Marmer, travertin en graniet worden in grote blokken uit de bergen gewonnen, in platen gezaagd en vervolgens tot o.a. tegels verwerkt. Kwartsiet en leisteen worden in zogenaamde schollen gewonnen, die bij de vorming van gebergten omhoog zijn gestuwd en geplooid. Krachten, loodrecht op deze aardplooien, hebben kwartsiet en leisteen hun meest kenmerkende eigenschap gegeven, namelijk de (splijtbare) gelaagdheid. Basalt wordt in de regel in zuilen gewonnen, waardoor er zowel bij leisteen, kwartsiet als basalt maatbeperkingen zijn.

Slijtvastigheid

Kwartshoudende materialen kennen een zeer hoge slijtvastheid, zelfs hoger dan betontegels.

Antislip

Kwartsiet en leisteen kenmerken zich door een natuurlijk splijtvlak met een stroef oppervlak. Gebrand en gezandstraald graniet en basalt hebben soortgelijke eigenschappen. De hoge antislipwaarden van kwartsiet en leisteen zijn nauwelijks te evenaren door andere natuursteensoorten of een keramische soort. Het natuurlijke splijtoppervlak en de structuur van het materiaal garanderen een perfecte grip.

Kleur en Structuur

Aangezien alle natuursteensoorten natuurproducten zijn, moet er met een zekere nuancering in kleur en structuur rekening gehouden worden.

De partij kiezen

Doordat met name marmer en travertin van zending tot zending behoorlijk van kleur en structuur kunnen verschillen, is het soms wenselijk bij de vestigingen van DiamondStone Natuursteen te Echt en Vianen de beschikbare partij te beoordelen. Het is verstandig, vóór uw bezoek, te informeren waar en of de partij voorradig is. Bij acceptatie wordt de betreffende partij 4 werkdagen voor u gereserveerd, zodat u altijd datgene ontvangt wat u in Echt of Vianen heeft gezien. De order voor het gereserveerde materiaal dient binnen deze 4 werkdagen bevestigd te worden door de vakhandel.

Monsters

De door DiamondStone Natuursteen afgegeven monsters dienen slechts als indicatie om de gemiddelde hoedanigheid van het te leveren materiaal vast te stellen.