FAQ Outdoor

1. Is alle natuursteen vorstbestendig?

Niet alle natuursteen is vorstbestendig. Michel Oprey en Beisterveld besteedt bij de selectie van haar producten uiteraard veel aandacht aan dit criterium. Het kan echter zijn dat er in extreme gevallen toch vorstschade optreedt, ondanks dat de materialen positief uit de vorstbestendigheidstest komen. Deze genormeerde test bootst een vorst en dooi-situatie na maar de werkelijkheid kan vele malen extremer zijn. Ook een ondeskundige verwerking kan leiden tot vorstschade, in zulke gevallen moet de oorzaak van het probleem dus niet bij de tegel gezocht worden.

2. Hoe moet ik mijn fundering opbouwen voor terrassen en looppaden?

Normaal gesproken worden terrassen en looppaden gebruikt voor voetgangersverkeer. Dat betekent dat bij de juiste opbouw de standaard dikte van een tegel ( 2,5-3 cm) voldoende kan zijn. De opbouw van de fundering hangt sterk af van het gebied waar u woont. De natuurlijke ondergrond kan nl. uit zand, klei, veen of een andere soort bestaan. Het is daarom onmogelijk, zonder de specifieke situatie te kennen, hier een algemeen geldend advies in te geven. Bovendien is dit altijd de verantwoordelijkheid van de verwerker. In het algemeen kan men stellen dat de ondergrond moet worden aangepast aan de dikte van het bestratingmateriaal, de verwachte belasting en de natuurlijke bodemgesteldheid. Een afschot van 1,5% is in alle gevallen verplicht. Bij een losse verwerking ( in zand of stabilisatie) dient de ondergrond en de fundering waterdoorlatend te zijn en moet hiermee in de opbouw dus rekening gehouden worden. Deze opbouw bestaat doorgaans uit meerdere lagen, te beginnen met een laag grofkorrelig ( 20-60 mm ) materiaal. In de tekening vindt U voorbeelden van een mogelijke opbouw voor deze specifieke situatie. Kiest men voor een vaste verwerking ( gelijmd of in de mortel ) dan is de opbouw van de fundering totaal anders en is deze erop gericht, bodem- en hemelwater uit het gehele pakket te houden. De tegels zullen in deze situatie doorgaans op een betonplaat “vol en zat” verwerkt zijn en de voegen zullen in dit geval ook waterdicht moeten zijn. Alle zijkanten van het pakket moeten waterdicht gemaakt worden. Waarschijnlijk zullen er, afhankelijk van vorm en oppervlak, ook dilatatievoegen moeten worden voorzien. In de tekening vindt U ook een voorbeeld van een mogelijke opbouw bij een vaste verwerking.

3. Hoe moet ik mijn fundering opbouwen voor opritten?

Hier voor geldt eigenlijk hetzelfde als bij de fundering voor terrassen en looppaden, waarbij in het geval van een losse verwerking een extra belastbare fundering gekozen moet worden om verzakkingen te voorkomen. Vaak verdient het aanbeveling om bij tegels voor een dikte van minimaal 5 cm te kiezen. Bij een losse verwerking bestaat de mogelijkheid de voegen te vullen met een waterdoorlatende voegenmortel. De ondergrond moet dan wel gestabiliseerd zijn. Link Outdoor.

4. Hoe onderhoud ik mijn natuurstenen terras?

In principe hoeft u een natuurstenen terras niet speciaal te onderhouden. De natuurlijke verwering die optreedt wordt door velen juist als de charme van natuursteen gezien. U kunt uw terras of oprit natuurlijk altijd vegen met een bezem of periodiek reinigen met een grondreiniger voor natuursteen. Het gebruik van een hogedrukreiniger is daarbij toegestaan, mits u geen geconcentreerde straal gebruikt. Het is mogelijk natuursteen te behandelen met impregneermiddelen. Deze middelen zijn bedoeld om de steen te beschermen tegen weersinvloeden, het water- en vuilafstotend te maken of de kleur te verdiepen. Deze middelen hebben een beperkte levensduur, wat wil zeggen dat de behandeling periodiek herhaald moet worden. Bij zeer gesloten materialen en gezoete en/of gepolijste oppervlakken kan er na behandeling residu van het impregneermiddel zichtbaar blijven. Bij zeer zuigende materialen adviseren wij vóór verwerking, behandeling van de tegel rondom. U kunt er ook voor kiezen uw buitenvloer te onderhouden met Carolinezeep. De kleur van de tegels zal hierdoor iets verdiepen en er zal zich ook een beschermlaag op te tegel vormen. U moet zich wel realiseren dat deze beschermlaag niet resistent is tegen weersinvloeden. Aangezien U feitelijk een vetfilm op de tegels aanbrengt, kan dit ook een voedingsbodem zijn voor vervuiling en algengroei. Gestructureerde en stroevere tegels zullen door het gebruik van zeephoudende schoonmaakmiddelen “opgevuld” worden en iets van hun natuurlijke stroefheid verliezen.

5. Hoe verwijder ik vlekken uit natuursteen tegels?

Het is altijd aan te bevelen de oorzaak van eventuele vlekken zo snel mogelijk weg te nemen. In de praktijk betekent dat eenvoudigweg dat zo snel mogelijk moet worden opgeruimd. Blijft er in eerste instantie toch een vlek achter, dan zullen de meeste ervan uit natuursteen vanzelf verdwijnen door weersinvloeden of beloping. Soms is schrobben met een neutraal reinigingsmiddel voldoende. Is het oppervlak behandeld dan zal een vlek zich gemakkelijker zonder reinigingsmiddel laten verwijderen. Bij hardnekkige vlekken zijn er soms agressieve middelen nodig de vlek te verwijderen. Vaak zijn deze middelen niet neutraal en moet van te voren goed onderzochtworden of ze voor dat type natuursteen geschikt zijn. Zo is roest doorgaans goed te verwijderen uit graniet ( kwartsrijk) maar zou het fosforzuur op kalksteen een bijtende werking hebben.

6. Verandert de kleur van natuursteen in de loop der tijd?

Onder invloed van uv-straling, zure regen, koude en warmte wordt natuursteen aangetast. Bij sommige steensoorten gaat dit proces zo langzaam dat dit visueel nauwelijks waar te nemen is. Kalkhoudende en bitumenhoudende steensoorten zijn wel gevoelig voor deze weersinvloeden en zullen hierdoor sneller “patineren”. De steen zal doffer worden en na verloop van tijd ook lichter van kleur.

7. Hoe voorkom ik krassen in natuursteen tegels?

De krasbestendigheid van natuursteen wordt uitgedrukt in MOHS. Het hardste materiaal dat we kennen is diamant, met een Mohs-hardheid van 10. Korund heeft een hardheid van 9 en kwarts een hardheid van 8. Voor ons is kwarts zeer relevant omdat het een zeer veel voorkomend mineraal is in natuursteen. Het is niet alleen hard maar ook zuurbestendig. Veel populaire natuursteensoorten bevatten echter zeer weinig of geen kwarts. Kalkstenen en wat in de volksmond vaak wordt aangeduid als hardsteen, bestaan voornamelijk uit calciumcarbonaat en dit mineraal heeft een Mohs- hardheid van 3. Kwarts zal dus in alle gevallen krassen maken in kalksteen. Aangezien verschillende soorten zand die tijdens de bouw worden gebruikt voor het grootste gedeelte uit kwarts bestaan verdient het zeker aanbeveling zand zo snel mogelijk van uw natuurstenen buiten- of binnenvloer te verwijderen.

8. Welke voegbreedte moet ik aanhouden?

Conform de regels der bouwkunst is een voeg tussen de tegels verplicht. Een voegloze verwerking is bij de verwerking van gebakken klinkers of betonnen sierbestrating wel technisch correct. Helaas is deze verwerkingsmethode ook bij de plaatsing van natuursteen tegels gebruikelijk geworden. Wij zijn echter geen voorstander van een voegloze verwerking bij natuursteen tegels. Een voeg heeft in de praktijk nl. 3 functies :
· Esthetisch ; een voeg is mooi.
· Bouwkundig ; een voeg dient er voor om spanningen op te vangen
· Praktisch ; Toegestane maatverschillen tussen tegels worden in de voeg optisch weggewerkt
Bij een losse verwerking is een voegloze (” koude”) verwerking nog wel mogelijk. Als de ondergrond echter niet stabiel is, of het vlak niet zijdelings kan uitzetten of krimpen, kunnen er door het schuren van de tegels tegen elkaar, randbeschadigingen ontstaan. Bij een vaste verwerking is het gebruik van een voeg verplicht. De breedte van de voeg hangt af van de keuze van het materiaal en persoonlijke voorkeur. Bij strakke tegels in een strak exterieur kiest men voor een voegbreedte van max. 5 mm. In een meer rustikale omgeving, of bij tegels met een natuurlijk oppervlak en gebroken kanten is men vaak geneigd of gedwongen naar een voegbreedte van minimaal 10 mm te gaan. Afhankelijk van de gekozen fundering kunt u kiezen voor een waterafstotende of waterdoorlatende voeg.

9. Welke dikte moet ik kiezen?

De dikte van terrastegels of natuursteen bestrating hangt of van de toepassing ( belasting) en van de opbouw van de fundering. De opbouw van de fundering wordt bepaald na analyse van de situatie ter plekke door de professionele verwerker.

10. Welke maatverschillen zijn normaal?

Hoe groter de tegel, hoe groter het maatverschil mag zijn. In het algemeen mag u er van uitgaan dat tegels tot en met 60×60 een oppervlakte tolerantie mogen hebben van + en – 3 mm. De diktetolerantie voor gezaagd materiaal bedraagt 10%, voor gekloofd materiaal kan dit enkele cm. zijn, zelfs na calibrering kunnen de dikteverschillen 10% bedragen. Voor de verwerking van tegels is haaksheid ook zeer belangrijk. De meeste leistenen zitten op dit vlak aan de rand van de toegestane tolerantie waardoor een voegloze verwerking bij dit materiaal moeilijk is, los van het feit dat wij een voegloze verwerking niet goedkeuren.

11. Kunnen er grote kleurverschillen zijn tussen verschillende partijen?

Zoals de naam al doet vermoeden is natuursteen een product dat door de natuur is voortgebracht. Als we ons realiseren dat enkele miljarden jaren geleden op aarde de eerste gesteentevormende processen zijn begonnen en het proces zelf ook miljoenen jaren in beslag heeft genomen, dan wordt ook al snel aannemelijk dat het eindproduct niet zo homogeen is als bij een in een fabriek geproduceerd product. In een groeve kan men heel duidelijk, verschillende “banken” identificeren die zich onderscheiden door kleur en samenstelling. Hoewel in een groeve duidelijk wordt geselecteerd en men altijd probeert de variatie minimaal te houden, kan het voorkomen dat tussen het ene blok en het andere, enig kleur- en structuurverschil aanwezig is. In de praktijk wordt dit opgelost door vóór verwerking uit verschillende verpakkingen te mengen, waardoor een eventueel tintverschil uiteindelijk totaal niet meer opvalt. Daarom is het belangrijk uw keuze nooit te bepalen a.d.h.v. een enkele monstertegel, beter is het, naar een groter oppervlak te komen kijken in een van onze showtuinen.

12. Komen haarscheurtjes vaak voor?

Natuursteen is natuurlijk hard en massief. Bewegingen in de aardkorst, een dagelijks gegeven, kunnen slechts in beperkte mate door dit massief worden geabsorbeerd. Te grote schokken zullen resulteren in kleine scheurtjes in het massief. Bij kalkstenen “herstellen” deze haarscheurtjes zich doordat regenwater in het massief doordringt en het opgenomen kalk na verdamping weer deponeert in deze openingen. Deze kalk zal weer kristalliseren en een sterke verbinding aangaan met de omringende kalk. Uiteindelijk ontstaat hierdoor een mooie adering in de steen. Bij basalten en andere gesteenten komen deze haarscheurtjes ook voor, al zijn ze veel fijner. Deze scheurtjes kunnen echter niet opnieuw gevuld worden omdat het bestaat uit mineralen die zich niet of nauwelijks in regenwater laten oplossen. Dit type scheurtjes wordt zichtbaar bij het opdrogen van een tegel na een regenbui, omdat de scheurtjes langzamer opdrogen dan de rest van de tegel. Er ontstaan een soort van spinnenweb- motief, dat ook weer in zijn geheel verdwenen is als de tegel helemaal droog is. U kunt haarscheuren het beste beschouwen als een normaal verschijnsel bij natuursteen. Omdat deze eigenschap niet leidt tot breuk is er in dit verband ook geen reden tot ongerustheid.

13. Hoe bereken ik de bestelhoeveelheid?

Uiteraard begint u met het opmeten van de oppervlakte dat u wilt afwerken. Bij natuursteen moet u altijd rekening houden met een breukpercentage van 2%. Bij een normaal legpatroon heeft u doorgaans ook 2% “snijverlies” waardoor in de praktijk deze beschadigde tegels tot passtukken worden verzaagd. Gaat u diagonaal verleggen of heeft u een ingewikkeld legpatroon met veel ronde vormen, is het raadzaam 5% meer te bestellen i.p.v. 2% omdat u waarschijnlijk meer snijverlies zult hebben. De oppervlakte van rechthoekige vlakken berekent u door de lengte met de breedte te vermenigvuldigen. Bij een cirkel berekent u de oppervlakte door de straal van de cirkel ( helft van de diameter) te kwadrateren en vervolgens te vermenigvuldigen met pi. Dus straal x straal x 3,14. Het oppervlak van een gelijkbenige driehoek wordt berekend door de lengte van de basis te vermenigvuldigen met de hoogte en het geheel door 2 te delen.

14. Hoe moet ik een eventuele klacht melden?

Mocht u ondanks alle zorgvuldigheid een klacht over een van onze producten hebben, moet u zich in eerste instantie wenden tot het aankoopadres. Wij kunnen alleen klachten in behandeling nemen die volgens een afgesproken procedure zijn ingediend. Hiervoor dient onze klant een klachtenformulier in te vullen en daarna treedt de procedure in werking. Om dit formulier goed in te kunnen vullen heeft onze klant bepaalde gegevens van u nodig. Bewaar daarom naast de factuur van de materialen en de verwerking ook alle afleverbonnen en palletlabels zorgvuldig.

15. Welke oppervlakteafwerking moet ik kiezen?

In openbare ruimten zijn er bepaalde voorschriften t.a.v. de stroefheid van een tegel. In privétoepassingen bent u zelf geheel verantwoordelijk voor de gekozen afwerking. Indien u een stroevere tegel wenst, die u in natte toestand meer zekerheid biedt, kunt u het beste kiezen voor een breukruw, gevlamd of gebouchardeerd oppervlak. Een geschuurd, geslepen, gezoet of gepolijst maar ook een geborsteld oppervlak zal in natte toestand beduidend gladder zijn. Een voordeel van een gladde afwerking is wel dat het onderhoud gemakkelijker is. Rond een zwembad en bij een pad naar de voordeur kan een stroef oppervlak zeer belangrijk zijn. Houd er ook rekening mee dat een donkere tegel in de volle zon erg warm kan worden waardoor het onaangenaam kan worden deze blootsvoets te begaan.

16. Welke verschillende soorten natuursteen zijn er?

Er zijn enorm veel soorten natuursteen. Wij hanteren een indeling die in ieder geval een indicatie geeft over de eigenschap van een soort. Als hoofdgroep onderscheiden wij stollingsgesteenten, sedimentgesteenten en metamorfe gesteenten. Als productgroepen onderscheiden wij kalksteen, marmer, travertin, zandsteen, kwartsiet, leisteen, graniet en basalt. Over de specifieke eigenschappen van elke soort is veel te vertellen. Hiervoor verwijzen wij naar een van onze dealers.

17. Hoe verwerk ik Stone panels?

Stone panels bestaan uit stukjes natuursteen die op een netje zijn gelijmd. Een compleet paneel op een netje is 15×60 cm groot. Deze netjes kunt u binnen of buiten op een geëgaliseerde, draagkrachtige muur vol en zat verlijmen. Voor buitentoepassingen adviseren wij hiervoor X77 van Ardex. Soms is een voorstrijkmiddel nodig, raadpleeg hiervoor ook de instructies van de lijmfabrikant. Indien u muren hoger dan 2 meter met Stone panels wilt bekleden, raden wij aan vanaf die hoogte te verankeren.

18. Is natuursteen een “dood” materiaal?

Indien hiermee bedoeld wordt dat natuursteen onder alle omstandigheden niet meer van vorm of kleur verandert, is dat onjuist. Sommige natuursteen soorten verkleuren in meer of mindere mate onder invloed van zon en zure regen. Alle natuursteensoorten zullen uitzetten en krimpen als gevolg van temperatuurverschillen en vochtgehalte. In de verwerking dient hiermee altijd rekening gehouden te worden, zodat deze bewegingen kunnen worden opgevangen zonder schade te veroorzaken, bijvoorbeeld door de toepassing van dilatatievoegen. Er zijn ook materialen, een vaak zijn dit leistenen, die tijdens de verwerking vocht uit de hechtlaag opnemen en hierdoor een lichte kromming gaan vertonen. In deze gevallen is het belangrijk, bij een vaste verwerking, niet te verleggen in een mortel maar in een snel hechtende lijm.

19. Hoe ontstaan uitbloeiingen?

Bij betonproducten ontstaat vaak net na de productie zgn. “witte uitbloei”. Bij natuursteen kan dit na verwerking in een met cement aangemaakte toplaag soms ook ontstaan, de uitbloei komt dan echter niet uit de steen maar uit de ondergrond. Om dit te voorkomen adviseren wij bij verwerking in de mortel of stabilisatie altijd trascement te gebruiken en geen portlandcement. Trascement heeft nl. de eigenschap vrije kalk af te binden waardoor het niet de kans krijgt zich bovenop de tegel af te zetten. Steensoorten met sterk zuigende eigenschappen hebben de neiging snel vocht uit de directe omgeving op te nemen. Is een tegel verwerkt in een mortel of lijm, dan zullen zich mineralen uit het cement resp. de lijm in het aanmaakwater oplossen. Dit water wordt vervolgens door de tegel opgenomen. Uiteindelijk zal het water verdampen en de opgenomen mineralen zullen weer in de tegel uitkristalliseren. Door dit proces manifesteren zich vochtvlekken, die zich echter niet meer laten verwijderen. De vakterm voor dit fenomeen is “Kristalwater”. Het risico op dit probleem is te reduceren door het gebruik van trascement of Ardex- lijm, in combinatie met de behandeling van de tegel met Stone Improver. Hierbij moet zeker niet vergeten worden de zijkanten te behandelen omdat de vochtindringing bij gelaagde materialen met name hier groot is.

20. Welke soorten zijn geschikt voor zwembadterrassen?

Voor het onderhoud van zwembadwater worden tegenwoordig diverse oplossingen geboden. Het is dus niet eenduidig te zeggen of alle soorten natuursteen per definitie tegen zwembadwater bestand zijn. Zeer aannemelijk is dit wel, aangezien de concentraties van alle chemicaliën zodanig laag zijn dat het onwaarschijnlijk is dat deze geen schadelijke effecten hebben voor de huid en wel voor natuursteen. Ook over chloor hoeft u zich in deze doseringen geen grote zorgen te maken. Wat wel een punt van overweging kan zijn, is dat u uw selectie baseert op een bepaalde stroefheid van de tegel of een bepaalde kleur. Donkere kleuren zullen door het zonlicht namelijk gemakkelijk opgewarmd kunnen worden tot temperaturen van 50 graden Celsius en meer!