Outdoor natuursteen

Klik hier voor een schematisch overzicht van verwerkingsadviezen voor diverse ondergronden.

Verwerkings- en onderhoudsadviezen voor bestratingen en terrassen.

Een mooi terras of een speelse bestrating wordt in belangrijke mate bepaald door de uitstraling van het materiaal dat wordt gebruikt. Natuurlijk is de plaatsing en de wijze van verwerken ook een erg belangrijke factor. Hierbij geven wij U enige tips zodat uw terras, oprit of tuinpad er schitterend uit komen te zien. Indien U na het doorlezen van deze tips toch nog vragen mocht hebben of gewoon aanvullende informatie wenst, kunt U altijd contact opnemen met onze afdeling verkoop.

Een goede fundering is de basis van elk project.

De basis van elk terras, oprit of pad wordt gevormd door een degelijke fundering. Een goede fundering bepaalt het eindresultaat en de duurzaamheid van elk project. Doordat iedere situatie echter anders is, wordt het onmogelijk om voor elke mogelijke ondergrond het toepasselijke funderingsadvies te verschaffen. Toch willen wij U graag enkele basisregels meegeven. Hoe minder draagkrachtig de bestaande ondergrond, hoe zwaarder en dikker de funderingslaag moet zijn. De meeste funderingen bij particuliere projecten bestaan uit twee lagen. Een onderlaag die bestaat uit grove steenslag of gebroken puin in de maat 20/32 mm (al dan niet zand/cement gebonden), en een afwerklaag die bestaat uit grof zand of in voorkomend geval met trascement gestabiliseerd zand of mortel. De dikte van de onderlaag zal in de praktijk variëren tussen de 15 en 30 cm. De gebruikte materialen voor de onderlaag dienen in ieder geval goed te worden verdicht door aanstampen, trillen of walsen. Daar waar de ondergrond slechts zeer weinig draagkrachtig is, en in die gevallen waar men twijfelt over de draagkracht van de bestaande ondergrond, adviseren wij het gebruik van een geotextiel. Dit kunststof doek moet worden geplaatst onder de funderingsmaterialen, zodat de druk gelijkmatiger wordt verdeeld. Bovendien zorgt een geotextiel ervoor dat de funderingsmaterialen goed gescheiden blijven van de bestaande ondergrond. Een andere basisregel bij funderingen bepaalt dat dunne afwerkingproducten (bijv. tegels van 1 a 2 cm dik) een erg stevige fundering vragen, vaak zelfs een massieve betonnen plaat. In dit geval zullen de tegels vaak worden geplaatst in de specie. Het omgekeerde is natuurlijk ook waar. Dikke bestratingstenen bijvoorbeeld, kunnen worden geplaatst op een fundering van enkel goed verdicht grof zand. Tenslotte geldt als basisregel ook, dat de verwachte belasting (druk) de dikte van de fundering bepaalt. Voor een oprit, waar personenwagens overheen moeten, dient de fundering steviger en dikker te zijn, dan voor het tuinpad, dat enkel en alleen gebruikt wordt door voetgangers.

De prachtige variatie van kleuren en structuren is eigen aan natuursteen.

Natuursteen is uniek in zijn kleurnuancering en structuur. Geen twee stenen zijn hetzelfde. Daarom dienen alle tegels, bestratingmaterialen en andere natuursteenproducten voor verwerking uit verschillende verpakkingen gemengd te worden. Op deze manier wordt de meest harmonieuze verdeling van kleuren en schakeringen van het gebruikte materiaal verkregen.

Dilatatievoegen en afwatering.

Indien bij terrassen de oppervlakte meer dan 15 m2 of de lengte meer dan 5 m1 bedraagt, dient bij een vaste verwerking een uitzettingsvoeg voorzien te worden dwars door de fundering en de legmortel. Aan de aansluiting met de gevel voorziet men eveneens een uitzettingvoeg door het plaatsen van isolatiefoam of een gelijkwaardig product. Alle tegels en bestratingen dienen met een helling van minimaal 1 % (= 1 cm per m1) te worden gelegd om waterophoping op de vloer zo veel mogelijk tegen te gaan. De helling moet zo worden uitgevoerd dat het water van het gebouw wegloopt.

De opsluitbanden van de tegels of bestratingmaterialen garandeert duurzaamheid.

Elke tegel of bestratingmateriaal dient stevig te worden ‘opgesloten’. Bij natuursteen wordt vaak met een opsluitband gewerkt. De opsluitband moet hoger zijn dan de dikte van het afwerkproduct. Bij een bestratingsteen van 10 cm dik bijvoorbeeld, kan een opsluitband worden gebruikt van 15 cm. Vaak kiest men hier voor een hardstenen of granieten opsluitband. Naast opsluitbanden, wordt er met name bij bestratingen vaak gewerkt met een rollaag in het afwerkmateriaal. Praktisch gezien gebruikt men hier hetzelfde materiaal, maar dan op zijn kant geplaatst. De opsluitbanden of rollagen worden vaak 1a 2 cm lager geplaatst dan de bestrating of het tegelwerk zelf.

Plaatsing

Gebruik bij de plaatsing altijd schone zandsoorten en in voorkomend geval cement van een goede kwaliteit. Bij natuursteen adviseren wij het gebruik van trascement. Bij bestratingmaterialen zoals gebakken klinkers en natuursteen worden de stenen tegen elkaar gelegd/bestraat met een kleine voeg. Deze voeg werkt als elastische brug tussen de stenen. Zonder deze voeg, bestaat de kans op randbeschadigingen zodra het oppervlak wordt belast. Bovendien kunnen mogelijke kleine maatverschillen door de voeg worden opgevangen. Hoe grover het materiaal, hoe breder de voeg. Dunne tegels van 2 a 4 cm dienen te worden geplaatst in een goed gemengd (mortelmolen) zand/cement mengsel van 1 deel cement met 5 a 6 delen zand. Deze zand/cement mengeling dient zandvochtig zijn. Veel professionele tegelzetters zullen deze laag gebruiken als werklaag, waarbij de tegels uiteindelijk in een dunne specielaag worden geplaatst. Het direct plaatsen van de tegels in het zand/cement mengsel blijft echter ook mogelijk.

Invegen en voegen

Bij bestratingen zijn schoon zand of split geschikte voegmaterialen (zand 0-2 mm tot 0-4 mm, split 1-3 mm tot 2-5 mm). Vul de voegen voor het aftrillen van de bestrating. Na het aftrillen, zal een tweede vulling van de voegen noodzakelijk zijn. Let hierbij op dat de trilplaat van de trilmachine schoon is. De voegen bij tegels kunnen worden gevuld met split of een voegspecie. Bij gebruik van voegspecie, moet de voegbreedte minimaal 5 mm bedragen. Vanzelfsprekend dient U ervoor te zorgen, dat de gebruikte voegspecie geschikt is voor het gebruik buitenshuis. In ons assortiment, bieden wij kant-en-klare Ardex Ardurit GK voegspecies aan, in vier kleuren. Deze voegspecie levert een zeer harde en erg fraaie voeg op. Bij gebruik van deze kant-en-klare voegspecies, dienen de tegels, gedurende en onmiddellijk na de verwerking, goed schoon te worden gemaakt. Dit schoonmaken is zeer noodzakelijk, om mogelijke resten van voegspecie bovenop de tegels te verwijderen. Bij sommige soorten natuursteen verdient het aanbeveling voor het voegen tegels nat te maken of voor te behandelen. Tegels met een geslepen oppervlak en strak gezaagde kanten kunnen met een smallere voeg gelegd worden dan tegels met een breukruw oppervlak en gekloofde kanten. In dat laatste geval is de voegbreedte wel 1 cm! Gepast onderhoud zorgt voor jarenlang plezier van uw natuursteen.

Desert Black, Kotah Stone, Hardsteen, Travertin, de meeste basaltsoorten en andere kalkhoudende materialen:

Reinigen

Na circa 2 a 3 dagen na de plaatsing reinigen met een zuurvrije cementsluierverwijderaar, bijvoorbeeld R55 grondreiniger zuurvrij. De eerste 6-8 weken mag men het terras enkel met weinig water reinigen, zodat de vloer optimaal kan drogen. In deze periode in ieder geval geen zepen en dergelijke gebruiken.

Beschermen

Zodra het terras volledig droog is kan men desgewenst een impregnering aanbrengen (S34 vlekstop kleurloze impregnering of S42 kleurverdiepende impregnering). Wilt u geen impregnering, maar toch bescherming van uw terrasvloer, gebruik dan een natuurzeep zoals bijvoorbeeld Carolin. Vermijd in ieder geval overvloedig gebruik van producten. Volgt altijd de instructies van de fabrikant op de verpakking. Bij zeer harde, niet poreuze materialen zoals Desert Black, dient U het impregneerproduct in een zeer dunne laag aan te brengen. Overvloedig gebruik van een impregneermiddel kan leiden tot streep- of vlekvorming ! Alle natuurproducten hebben de neiging om te verbleken onder invloed van zonlicht. Vooral bij zwarte en donkergrijze materialen is dit verschijnsel opvallend te noemen. Denk hierbij met name aan Desert Black en Spotted Blue. Een impregneermiddel zal dit natuurlijke proces vertragen, echter nooit helemaal tegengaan.

Onderhoud

Het normale onderhoud kan gebeuren door af en toe te schrobben met een neutrale natuurzeep (Carolin). Het voedende bestanddeel in deze natuurzeep (lijnolie) zal zorgen voor bescherming, terwijl de zeepbestanddelen voor het noodzakelijke schoonmaken zullen zorgdragen. Bij langdurig gebruik zullen de opgebouwde zeeplagen de antislipwaarde van grovere tegels echter negatief beïnvloeden.

Zandsteen, graniet, leisteen en kwartsiet:

Reinigen

Na circa 2 a 3 dagen na de plaatsing reinigen met een cementsluierverwijderaar, bijvoorbeeld R55 grondreiniger zuurvrij. Alhoewel deze niet-kalkhoudende natuursteensoorten zuurbestendig zijn, raden wij toch het gebruik van minder agressieve, zuurvrije producten aan. De eerste 6-8 weken mag men het terras enkel met weinig water reinigen, zodat de vloer optimaal kan drogen. In deze periode in ieder geval geen zepen en dergelijke gebruiken. Bij ernstige vervuiling met cementresten kan een zuurhoudende reiniger toch noodzakelijk zijn. Neem contact op met ons, indien U hierover vragen heeft.

Beschermen

Zodra het terras volledig droog is kan men desgewenst een impregnering aanbrengen (S34 vlekstop kleurloze impregnering of S42 kleurverdiepende impregnering). Wilt u geen impregnering, maar toch bescherming van uw terrasvloer, gebruik dan een natuurzeep zoals bijvoorbeeld Carolin. Vermijd in ieder geval overvloedig gebruik van producten. Volgt altijd de instructies van de fabrikant op de verpakking. Bij zeer harde, niet poreuze materialen, dient U het impregneerproduct in een zeer dunne laag aan te brengen. Overvloedig gebruik van een impregneermiddel kan leiden tot streep- of vlekvorming! Alle natuurproducten hebben de neiging om te verbleken onder invloed van zonlicht. Een impregneermiddel zal dit natuurlijke proces vertragen, echter nooit helemaal tegengaan.

Onderhoud

Het normale onderhoud kan gebeuren door af en toe te schrobben met een neutrale natuurzeep (Carolin). Het voedende bestanddeel in deze natuurzeep (lijnolie) zal zorgen voor bescherming, terwijl de zeepbestanddelen voor het noodzakelijke schoonmaken zullen zorgdragen. Bij langdurig gebruik zullen de opgebouwde zeeplagen de antislipwaarde van grovere tegels echter negatief beïnvloeden.

Algemeen:

In het MO onderhoudsproduktengamma, zijn er verschillende kwaliteitsproducten leverbaar. Voor wat betreft de cementsluierverwijderaar/reiniger kozen wij voor R55 grondreiniger zuurvrij van Moller Chemie. Dit product kan worden toegepast zowel bij alle kalkhoudende natuursteensoorten zoals marmer, travertin, hardsteen, Desert Black, Kotah Stone, enz., als bij niet-kalkhoudende natuursteensoorten zoals graniet, leisteen, en alle zandsteen en kwartsieten. De impregneerproducten kunnen wij in twee varianten leveren, waarbij ook hier werd gekozen voor het assortiment van Moller Chemie. De S42 kleurverdiepende impregnering levert naast bescherming, ook een kleurverdieping op. De S34 vlekstop kleurloze impregnering levert een zeer goede bescherming op, zonder dat de kleur wordt beïnvloed. Voor wat de natuurzeep betreft, kozen wij voor Carolin zeep. Deze neutrale zeep, op basis van lijnolie, is zeer geschikt zowel voor een stukje bescherming, als voor het normale onderhoud van alle mogelijke soorten natuursteentegels. Lees vooraf de gebruiksaanwijzing goed door, en test het product altijd uit op een proefvlak of een losse tegel. Voor het eventueel foutief toepassen van deze producten kunnen wij uiteraard niet aansprakelijk worden gesteld.

WAT U MOET WETEN OVER NATUURSTEEN

De eisen die aan onze tegels en bestratingmaterialen in natuursteen worden gesteld, zijn behoorlijk hoog. Alle materialen die wij bij Michel Oprey & Beisterveld Natuursteen in ons zeer uitgebreide assortiment hebben, voldoen daarom aan strenge kwaliteitseisen en selectiecriteria, zodat vooraf al het mogelijke wordt gedaan, problemen achteraf te voorkomen. Onze slogan ‘Nature’s Finest, Selected by Oprey & Beisterveld, spreekt wat dat betreft voor zich. Dit neemt echter niet weg, dat er bij natuursteen een aantal typische eigenschappen aan de orde zijn, waarmee rekening dient te worden gehouden.

KLEURVARIATIE

De vele mooie kleurnuances in natuursteen vormen wellicht een van de belangrijkste redenen waarom klanten voor natuursteen tegels of bestratingmaterialen kiezen. Het rijke kleurenpallet van natuursteen is de charmemaker bij uitstek.
Houd er echter altijd rekening mee, dat kleuren bij natuursteen zeer variabel kunnen zijn. Bovendien kunnen de kleuren van een en hetzelfde materiaal soms behoorlijk afwijken van de ene naar de andere partij. Modak is hiervan een goed voorbeeld. Naast dit natuurlijke fenomeen van kleurvariatie, zitten er in heel wat natuursteensoorten mineralen die onder invloed van vocht kunnen leiden tot verkleuring van de natuursteen. Bij de Laos Black Slate bijvoorbeeld, komt het af en toe voor, dat ogenschijnlijk geheel zwarte tegels, na verloop van tijd toch wat bruine vlekken gaan vertonen. Dit fenomeen kan ook voorkomen bij andere leistenen en kwartsieten. Op niet- kalkhoudende natuursteen soorten, kunnen deze vlekken overigens relatief eenvoudig worden verwijderd door een zogenaamde roestomvormer te gebruiken.

KLEURVERVAGING

Natuursteen is authentiek en in de tijd kleurvast materiaal. Dit neemt echter niet weg, dat de kleur van de meeste natuursteensoorten, voornamelijk onder invloed van zonlicht en zure regen, na verloop van tijd enigszins kan verbleken. Er kan hierdoor ook een verschil ontstaan tussen het gedeelte van het terras dat in de vrije ruimte ligt en een eventueel overkapt gedeelte. Met name alle natuursteensoorten die kalk- of bitumenhoudend zijn, zijn hier onderhevig aan. Materialen zoals Desert Black, maar ook hardsteensoorten zullen na verloop van tijd lichter van kleur worden. Kleurverdiepende impregneermiddelen kunnen de kleur aanzienlijk ophalen, echter nooit blijvend vasthouden. Het gebruik van een neutrale zeep zoals onze Caroline zeep heeft ook een kleurverdiepende werking, waarbij tegelijkertijd wordt schoongemaakt en onderhouden.

OPPERVLAK

Wij onderscheiden hierbij natuursteen met een breukruw, natuurlijk oppervlak en materialen met een bewerkt oppervlak. Bij bewerkte natuursteen wordt het oppervlak bewerkt tot een bepaalde afwerking. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een gezaagd, geschuurd, gezoet of gebouchardeerd oppervlak. Bij breukruwe tegels echter, blijft het oppervlak na splijting onaangeroerd. Hierdoor behoudt het oppervlak zijn structuur zoals oorspronkelijk in de natuur. Dit al dan niet ruwe karakter is een gevolg van de natuursteenlagen zoals ze in de natuur voorkomen en is hierdoor te beschouwen als een producteigenschap. Haarscheuren in natuursteen ontstaan na de vorming van natuursteen door bewegingen in de aardkorst. Bij vulkanische materialen zijn deze bijna altijd blijvend en zijn ze nauwelijks van invloed op de sterkte van de tegel. Bij basalten zijn deze haarscheurtjes bijvoorbeeld soms zichtbaar, met name in natte toestand. Bij kalkhoudende materialen kunnen deze scheurtjes tijdens de vorming ervan weer opgevuld worden met in water opgeloste kalk of leem. Hierdoor ontstaan witte aders van gerekristaliseerde kalk of stylolieten uit restanten van klei. Met name in het eerste geval betreft het hier absoluut geen minder belastbare delen van de tegel. Het maakt de tegels uniek en karakteristiek en is als zodanig te bezien als een handtekening van moeder natuur. Onze Stone improver is in veel gevallen ook een perfecte oplossing voor dit probleem.

BESCHADIGINGEN

Heel wat natuursteensoorten zijn door de minerale samenstelling, zeer harde materialen. Met name de gezaagde natuursteenproducten met geen of slechts een klein facet, zijn hierdoor zeer kwetsbaar voor randbeschadigingen. De tendens naar steeds grotere maten tegels, zal dit risico alleen nog maar verhogen. Deze randbeschadigingen kunnen echter ook voorkomen bij tegels met een breukruw oppervlak. Door het onregelmatige karakter van deze materialen, is strak verpakken onmogelijk, waardoor risico’s op schade toenemen. Hoewel er bij onze leveranciers alles wordt aan gedaan, beschadigingen te voorkomen, is een klein percentage schade zo goed als onvermijdelijk. Het is achteraf moeilijk te bepalen, waar de schade precies is ontstaan. Immers schade kan ontstaan bij transport, lossen, uitpakken en plaatsing! De beoordeling van de aanvaardbaarheid van eventuele beschadigingen geschiedt staande, vanaf ooghoogte op onverwerkte tegels.
Gezien de moeilijkheid om de oorzaak van eventuele schade precies aan te geven gaan wij in deze gevallen uit van gedeeld ondernemersrisico en gedeelde verantwoordelijkheid. Hieruit vloeit voort dat schadepercentages tot 5 % moeten worden geaccepteerd. Schade onder dit percentage, kan dan ook geen aanleiding meer geven tot schadevergoeding. Houd er in dit verband nog rekening mee, dat enigszins beschadigde tegels ( of andere materialen) altijd kunnen worden gebruikt om passtukken te zagen. Belangrijk is dat elke schade meteen bij aflevering wordt gemeld. Tot slot wensen wij nog te benadrukken, dat indien U materialen betrekt van meerdere leveranciers, U bij eventuele klachten altijd dient aan te tonen dat materialen daadwerkelijk van ons bedrijf afkomstig zijn. Wij investeren veel aandacht aan hoge kwaliteit en selectie van onze materialen. Wij wensen daarom niet te worden ingeschakeld voor de beoordeling van de tekortkomingen van de concurrentie.

VORSTBESTENDIGHEID

Vrijwel alle materialen die wij voor buitentoepassingen in onze collectie hebben, zijn vorstbestendig. Onder extreme omstandigheden kunnen vorstbestendige tegels toch vorstschade oplopen. Een ondeugdelijke verwerking kan onder bepaalde omstandigheden het risico op schade in belangrijke mate verhogen.
Bij leisteen en andere gelaagde materialen bestaat het gevaar dat ‘opgesloten’ water tot vorstschade leidt. Het is bij deze soorten daarom extra belangrijk er door een verantwoorde verwerking voor te zorgen dat water zich niet in het vloerenpakket kan verzamelen.

ONDERGROND

Er is geen algemeen geldend advies te geven over de opbouw van de ondergrond onder uw terras of oprit. Vele factoren, zoals bodemgesteldheid, belasting en dikte van de tegel zijn hierop van invloed. De verwerker moet in staat geacht worden een advies op maat te geven. In het algemeen zijn de volgende richtlijnen in acht te nemen:

  • Het afschot van de afgewerkte vloer dient 1,5% te zijn
  • Indien in de stabilisatie verwerkt wordt, bij voorkeur trascement gebruiken
  • Zorgen dat de ondergrond zo is opgebouwd dat overtollig water wordt afgevoerd en het optrekken van vocht niet bevorderd wordt, zeker bij een ‘losse’ verwerking
  • Tegels voor verwerken goed mengen uit verschillende pakken
  • Gelegd tegelvlak niet aftrillen maar voorzichtig inkloppen met een rubberen hamer met groot slagoppervlak

Er bestaan tegelsoorten die bijzonder gevoelig zijn voor verwerkingsmethoden die niet geheel volgens de regels zijn uitgevoerd. Onze Cloudy grey zal, net als vele andere Chinese granieten, indien hij niet is voorbehandeld, niet in trascement verwerkt is of gelijmd en gevoegd is met Ardex producten en niet in de juiste onderbouw geplaatst is, een sterk verhoogd risico hebben op permanente vochtplekken, bekend als ‘kristalwater’.

MAATTOLERANTIE

Onze leveranciers produceren volgens de Europese norm EN-1341. Grofweg kan men zeggen dat volgens deze richtlijnen toleranties t.o.v. de oppervlaktemaat bij gezaagde tegels van + of – 0,5 % en dikteverschillen van + of – 10% acceptabel zijn. Vooral bij het opzetten van de voegbreedte is het belangrijk hier rekening mee te houden, het dikteverschil kan normaal gezien gemakkelijk worden weggeklopt. Bij maten vanaf 80×80 en groter kan het bovendien voorkomen dat de haaksheid van de hoeken en de vlakheid bij sommige steensoorten (met name leistenen zoals Desert Black en tegels uit de Laos-serie) minder nauwkeurig wordt. Ook daarom is het belangrijk met voegen te werken om deze eventuele verschillen weg te kunnen werken.

OPVOEGEN

Bij een verlijming op een vaste ondergrond is een voeg verplicht en is het belangrijk deze zo waterdicht mogelijk te maken. In deze situaties adviseren wij ook de GK van Ardex. Bij een verwerking in los zand of stabilisatie kan men ook geen volledig starre voeg toepassen. Naast brekerszand of voegsplit kan men dan kiezen voor de waterdoorlatende voeg van DA. Uiteraard kent elke methode zijn beperkingen. Voor aanvullende informatie dient u voor verwerking de aanwijzingen op de verpakking nauwkeurig te lezen.