Opticontrol

De Optimizer functie in combinatie met kamerthermostaat

Indien de cv-ketel gestuurd wordt door één centrale kamerthermostaat en er geen warmte vraag is, wordt de cv-ketel uitgeschakeld. Dan zal na enkele minuten er relatief koud water door de vloer gepompt worden. De vloer koelt hierdoor onnodig sneller af. Het extra snel afkoelen en het continu laten draaien van de pomp leidt tot onnodig energie verlies en vermindering van het comfort. De Optimizer zorgt ervoor dat de pomp, bij het uitschakelen van de ketel, ook uitgeschakeld wordt. De pomp wordt uitgeschakeld op het moment dat de temperatuur van het cv-water naar de verdeler toe, onder een vooraf ingestelde temperatuur komt. De pomp wordt weer ingeschakeld op het moment, dat de temperatuur van het cv-water naar de verdeler toe de vooraf ingestelde temperatuur overschrijdt.

Buiten het stookseizoen bespaart de Optimizer energie doordat de pomp uitgeschakeld blijft. Om te voorkomen dat de pomp onverhoopt vast komt te zitten, zorgt de functie ervoor dat de pomp eens in de twee dagen enkele minuten ingeschakeld wordt.